9844, Heiligenblut, Winkl 46

Telefon | Fax: +43 4824 2245 | +43-4824-4111-88

árkalkuláció& online foglalás

Adatkezelés

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A Heiligenblut Hotel GmbH (székhely: Winkl 46, 9844 Heiligenblut, Ausztria, cégjegyzékszám: 224125x), a HUNGUEST Hotel Heiligenblut és a Landhotel Post szálloda üzemeltetőjeként minden esetben biztosítja az általa kezelt személyes adatok tekintetében az adatkezelés jogszerűségét és célszerűségét. E tájékoztató célja, hogy a szállást foglaló, személyes adataikat megadó vendégeink már a foglalás, illetve személyes adataik megadása előtt megfelelő információkat kaphassanak arról, hogy cégünk adataikat milyen feltételek és garanciák mellett, mennyi ideig kezeli. Az e tájékoztatóban foglaltakhoz cégünk minden személyes adatkezeléssel járó esetben tartja magát, az itt leírtakat magunkra nézve kötelezőnek tartjuk. 

Fenntartjuk ugyanakkor a jelen egyoldalú jognyilatkozatban leírtak megváltoztatásának jogát, ez esetben az érintetteket előzetesen tájékoztatni fogjuk.  Kérjük, amennyiben kérdése van az e tájékoztatóban foglaltakkal kapcsolatban, írjon levelet vagy e-mailt nekünk. Cégünk tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson alapulnak, illetve némely esetben az adatkezelés a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges.
 

Adatkezeléseink megfelelnek a vonatkozó jogszabályoknak, különösen a következőknek: 

 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: „GDPR”)
   

Cégünk adatai, elérhetőségei a következők:

 • Név: Heiligenblut Hotel GmbH
 • Székhely: Winkl 46, 9844 Heiligenblut, Ausztria
 • Cégjegyzékszám: 984125x (az Osztrák Köztársaság cégjegyzékében bejegyezve)
 • Adószám: ATU56280517
 • Telefonszám: +43 4824 4111
 • E-mail: office@hotel-heiligenblut.at
   

Az egyes adatkezeléseinkkel kapcsolatban a következő tájékoztatásokat adjuk.