9844, Heiligenblut, Winkl 46

Telefon | Fax: +43 4824 2245 | +43-4824-4111-88

árkalkuláció& online foglalás

Ászf

SZÁLLODA- ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEK - 2006 (AGBH 2006) 2006.11.15.-i szövegváltozat

§ 1 Érvényességi terület

1.1 Jelen Szálloda- és Vendéglátóipari Általános Üzleti Feltételek (továbbiakban „AGBH 2006“) helyettesítik az eddigi ÖHVB-t (Österreichische Hotelvertagsbedingungen / Osztrák Szállodai Szerződésfeltételek) annak 1981.szeptember 23.-i fogalmazásában.
1.2 Az AGBH 2006 nem zárja ki a külön megállapodás lehetőségét. Az AGBH 2006 a megkötött egyedi megállapodásokkal szemben egy kisegítő jogszabály.

§ 2 Fogalom-meghatározások

2.1 Fogalom-meghatározások:
„szállásadó“: Egy természetes vagy jogi személy, aki vendégeket díjazás ellenében elszállásol.
„vendég“: Egy természetes személy, aki elszállásolást vesz igénybe. A vendég általában egyúttal a szerződő fél. Vendégnek számítanak azon személyek is, akik a szerződő féllel együtt érkeznek (pl. családtagok, barátok , stb.).
„szerződő fél“: Egy belföldi vagy külföldi természetes vagy jogi személy, aki vendégként vagy egy vendég részére elszállásolási szerződést megköt.
„fogyasztó“ és „vállalkozó“: A fogalmak a módosított 1979-i fogyasztói törvény értelmében értendők.
„elszállásolási szerződés“: A szállásadó és a szerződő fél között megkötött szerződés, amelynek tartalmának közelebbi szabályozása az alábbiakban történik.